oferta

PROJEKTY KONCEPCYJNE

Projekt koncepcyjny jest spotkaniem oczekiwań i potrzeb Inwestora z wiedzą i doświadczeniem architekta. Drogą wspólnych ustaleń tworzymy zarys idei projektu. Przygotowujemy propozycje rzutów, elewacji oraz potencjalną lokalizacje budynku/budynków na działce. Wizualizacje sporządzone na tym etapie pozwalają Inwestorowi skonfrontować swoje oczekiwania z propozycjami architekta. Jest to etap, który, po akceptacji, jest punktem wyjściowym w dalszych pracach nad projektem.

PROJEKTY BUDOWLANE

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, budowa nowego obiektu wymaga uzyskania pozwoleń na realizację inwestycji. Projekt budowlany to dokumentacja niezbędna w uzyskaniu takiego pozwolenia w stosownych urzędach.
Projekt budowlany oznacza się znacznie wyższym poziomem uszczegółowienia i składa się z wszystkich niezbędnych projektów branżowych, koniecznych do realizacji inwestycji. W jego skład wchodzi projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczny, konstrukcyjny, sanitarny i elektryczny a także zbiór dokumentów, jak np.: zapewnienia o dostawie mediów czy badania geologiczno gruntowe, w zakresie obowiązującym do wydania pozwolenia.

PROJEKTY WYKONAWCZE

Najbardziej rozbudowaną i uszczegółowioną wersją projektu jest projekt budowlano-wykonawczy. Posiada zestaw rysunków wykonawczych oraz opis zastosowanych systemów i materiałów, które zostaną wykorzystane do realizacji inwestycji budowlanej. Określa on szczegółowo sposób wykonania poszczególnych elementów i instalacji obiektu budowlanego. Umożliwia kontrolę jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów.

PROJEKTY WNĘTRZ

Projekt wnętrz jest zwieńczeniem pracy nad projektem architektonicznym, etapem najbardziej osobistym, jak wizyta u zaufanego krawca. Żeby wykonać go w sposób satysfakcjonujący, należy poznać Klienta lub grupę docelową, upodobania, założenia estetyczne, funkcjonalne i ekonomiczne oraz wytyczne dotyczące niestandardowego wyposażenia wnętrz (na przykład inteligentnych urządzeń). Efekt ostateczny to projekt zbudowany z detalu, zaplanowanego klimatu, wybranej estetyki, adekwatnego oświetlenia, ubranych w ergonomię i wygodę, to radość i satysfakcja użytkownika.